JATUJAKPLAZAdotCOM

Cryptocurrency / Digital Asset Wallet / Digital Asset Broker /

 Exchange, Broker, Dealer 

Bitcoin / Bitcoin Cash / Bitcoin SV / Ethereum / Everex / Litecoin / OmiseGO / XRP / Zcoin และอื่นๆ

บิทคอยน์,บิทคอยน์ แคท,บิทคอยน์ เอสวี,อีเธอร์เลียม,เอเวอร์เรท,ไลท์คอยน์,โอมิเซะโก,เอ็กอาพี,ซีคอยน์

คลิกเข้าดูตัวอย่าง

โปรแกรมที่ใช้ทำการซื้อขาย บิทคอยน์และเหรียญต่างๆ จาก satang.com

฿ ©

คลิกเข้าดูว่ามีเหรียญอะไรบ้างที่ทำการซื้อขาย จาก bitkub.com

บล็อกเชนแล้วเงินดิจิตอลเกี่ยวกันได้อย่างไร
บล็อกเชนสมารถใช้งานได้หลายแบบ แต่ในที่นี้จะหมายถึงเงินดิจิตอล บล็อกเชน คือ การคำนวนสูตร
ทางคณิตศาสตร์ที่มีความยากสำเร็จแล้วถึงได้เงินดิจิตอลทีเกิดใหม่มาเป็นรางวัล เปรียบได้กับเกมส์
ที่ต้องเล่นผ่านแล้วถึงได้เหรียญมา 

แล้วเขาคำนวนอะไร สิ่งที่คำนวนคือคำนวนตรวจสอบการทำธุรกรรมต่างๆ ของเหรียญ เช่น การโอน
การรับเงินดิจิตอล  ส่วนผู้ขุดหรือคำนวนก็จะได้เงินดิจิตอลเป็นสิ่งตอบแทน 
บล๊อกเชนพื้นฐานคือการเก็บหลักฐานและการอ้างอิงของกิจกรรมที่เกิดขึ้นทำให้คล้ายห่วงโซ่ที่ต่อถึงกัน
ด้วยการคำนวนการเข้ารหัสเพื่อเก็บกิจกรรมต่างๆในบล็อกจนเต็ม แล้วทำให้เกิดบล๊อกต่อไปที่อ้างอิงถึง
บล๊อกก่อนหน้า โดยที่มีผู้ที่ขุดเหรียญจำนวนมากเป็นผู้เก็บข้อมูลต่างๆนั้น โดยไม่มีใครเป็นเจ้าของ 
ทำให้ข้อมูลมีความปลอดภัยสูงและไม่มีทางแก้ไขกิจกรรมที่ทำไปได้ง่าย

ทำให้เรื่องของ บล็อกเชน และ เงินดิจิตอล มีคน 2 กลุ่ม
กลุ่มผู้ขุดหรือทำเหมือง เงินดิจิตอล 
กลุ่มผู้ซื้อขายหรือทำธุรกรรมต่างๆ

สิ่งที่หน้าสนใจ

ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange)

ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตนายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker)

ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Dealer)

ICO Portal

กรณีตัวอย่างการเลิกกิจการของผู้ดำเนินกิจการและการจัดการสินทรัพย์ของลูกค้า

เหรียญที่เกิดจากคนไทยมีอะไรบ้าง